Our Expertise, Your Future

Tým Verdi Apex se rozrůstá o portfolio managera Petera Bálinta

Jeho bohaté investiční zkušenosti a globální rozhled a působení budou pro fond Verdi Apex významným přínosem. Už od začátku své kariéry se Peter Balint věnoval alternativním investicím – spravoval long/short equity hedge fondy a investice napříč východní Evropou, Blízkým východem a subsaharskou Afrikou.

Následně se zaměřil na investice do distressových dluhopisů, zahraničních private equity a venture capital fondů. Sám založil fond, který byl nominován na nejlepší nový evropský hedgeový fond.

Do Verdi Apex navíc přináší znalost family office – je jedním ze zakladatelů nového inovativního ONE FAMILY OFFICE – a rozsáhlou síť kontaktů v sektoru alternativních investic.

Peter je také spoluorganizátorem iniciativy TradeMission, která se zaměřuje na prezentaci nejlépe performujících amerických alternativních manažerů ve Spojených arabských emirátech, kde žije a působí v představenstvu společností jako LinkfireMicropolis Robotics a Alpha Solar Invest.

Ve Verdi Apex jsme připraveni nabízet mimořádné investiční příležitosti — a s Peterovou odborností a zkušenostmi budeme portfolio našich klientů chránit a rozšiřovat i v dobách nestabilních kapitálových trhů.

Verdi SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost není zárukou ani indikátorem budoucích výsledků fondu. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, jak jsou uvedeny v jeho statutu. Tento materiál má pouze informativní povahu a nepředstavuje nabídku ani investiční doporučení.