Our Expertise, Your Future

Našim klientům přinášíme mimořádné investiční příležitosti, naše specializace na hedge fondy a unikátní přístup k aktivnímu řízení portfolia nám umožňují dosahovat stabilních výsledků i v nestabilních tržních podmínkách. Naše strategie kombinuje inovativní investiční techniky s pečlivou analýzou trhu a zajišťuje tak nejen ochranu kapitálu, ale i jeho dlouhodobý růst.

Hedge fondy jsou sofistikované investiční nástroje, které hrají klíčovou roli v moderním finančním světě. Vyznačují se flexibilitou a umožňují generovat zisk v různých tržních podmínkách. Fond Verdi Apex využívá širokou škálu těchto strategií, včetně systematického obchodování, které zahrnuje použití algoritmů a kvantitativních modelů pro identifikaci investičních příležitostí a strategii long/short, kde fond zároveň kupuje akcie s potenciálem růstu a prodává krátkodobě přeceňované akcie. 

Tímto přístupem Verdi Apex zvyšuje diverzifikaci a snižuje celkové riziko portfolia, čímž poskytuje investorům možnost dosáhnout stabilních výnosů i v nestabilních časech.

Vývoj fondu

Aktuální údaje k 30. 6. 2023
Výnos od založení fondu (1. 7. 2022)
Investiční akcie v CZK
11,71 %
Investiční akcie v EUR
11,79 %
Cena investiční akcie CZK:
1,1171 CZK
Cena investiční akcie EUR:
1,1179 EUR

Naše strategie

Strategie fondu Verdi Apex je pečlivě navržena tak, aby využila jedinečné příležitosti na trzích a zároveň minimalizovala rizika — využíváme vysoké výkonnosti některých typů hedge fondů a zároveň tlumíme jejich volatilitu pomocí investic do kreditních fondů. Díky naší velikosti rozkládáme investiční riziko do velkého počtu podkladových fondů, které mají mezi sebou minimální korelaci a zejména nulovou korelaci s akciovými trhy.

Diverzifikované investice

Zaměřujeme se na diverzifikaci investic mezi různé trhy a aktiva, což snižuje riziko a zvyšuje potenciál stabilního výnosu.

Hloubkový audit

Každou investiční příležitost analyzuje náš tým expertů s cílem identifikace tržních trendů a cílem maximalizovat výnosy a minimalizovat rizika.

Aktivní řízení

Při správě portfolia jsme aktivní, přizpůsobujeme se tržním podmínkám a reagujeme na měnící se investiční příležitosti.

Kombinace investičního přístupu

Využíváme dlouhé i krátké pozice, systematické obchodování a další pokročilé investiční techniky.

Proces výběru

Výběr podkladových fondů ve Verdi Apex je klíčovým krokem k zajištění kvality a stability našeho portfolia. Využíváme komplexní přístup zahrnující rigorózní analýzu, due diligence a průběžný monitoring, čímž se snažíme o maximální transparentnost a efektivitu ve prospěch našich investorů. Náš proces zajišťuje, že každá investice splňuje vysoké standardy výkonnosti a řízení rizika. 

Přísná kritéria

Každý podkladový fond musí projít hloubkovou analýzou, která zahrnuje historickou výkonnost, stabilitu a řízení rizika včetně due diligence.

Stabilní partner

Spolupracujeme jen s etablovanými zahraničními fondy s dlouholetou historií, prokazatelnou výkonností a spravovanými aktivy alespoň 100 milionů dolarů.

Transparentnost a komunikace

Udržujeme pravidelnou komunikaci se správci podkladových fondů stejně jako s investory a dalšími partnery.

Rozmanitost trhů a odvětví

Zajišťujeme diverzifikaci portfolia skrze různé strategie a trhy, aby bylo dosaženo optimální rovnováhy mezi rizikem a výnosem.

Náš tým

Fond Verdi Apex je řízen týmem zkušených profesionálů s bohatými zkušenostmi v oblasti private equity, investičního bankovnictví a finančního sektoru. Fond je podporovaný advokátní kanceláří Havel & Partners, která poskytuje komplexní právní služby v oblasti financí a investic.

Kateřina Zychová

Founder & Partner

Kateřina je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou Verdi Capital. Během kariéry pracovala v investičních bankách na newyorské Wall Street a londýnském City. V JP Morgan, Credit Suisse nebo Goldman Sachs se věnovala transakcím na kapitálových trzích a specializovala se na strukturování a akviziční financování pro private equity fondy.

Václav Štekr

Executive Director

Václav je zodpovědný za celkové řízení a chod fondu včetně fundraisingu a regulatorních otázek. Disponuje dlouholetou praxí na finančních trzích se zaměřením na investice a privátní bankovnictví. Dříve pracoval jako privátní bankéř pro skupinu Penta Investments, kde spravoval portfolia významných českých klientů.

Peter Bálint

Portfolio Manager

Peter má na starosti hledání investičních cílů a výběr hedgeových fondů. V minulosti se v Erste Group věnoval alternativním investicím, po svém odchodu společně s investorskou skupinou realizoval investice do speciálních situací v distressových dluhopisech a akcich. Založil také investiční fond a působil v největším slovenském single family office, kde byl zodpovědný za investice do soukromých růstových firem a růstových akcií.

Kateřina Zychová

Founder & Partner

Kateřina je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou Verdi Capital. Během kariéry pracovala v investičních bankách na newyorské Wall Street a londýnském City. V JP Morgan, Credit Suisse nebo Goldman Sachs se věnovala transakcím na kapitálových trzích a specializovala se na strukturování a akviziční financování pro private equity fondy.

Peter Bálint

Portfolio Manager

Peter má na starosti hledání investičních cílů a výběr hedgeových fondů. V minulosti se v Erste Group věnoval alternativním investicím, po svém odchodu společně s investorskou skupinou realizoval investice do speciálních situací v distressových dluhopisech a akciích. Založil také investiční fond a působil v největším slovenském single family office, kde byl zodpovědný za investice do soukromých růstových firem a růstových akcií.

Václav Štekr

Executive Director

Václav je zodpovědný za celkové řízení a chod fondu včetně fundraisingu a regulatorních otázek. Disponuje dlouholetou praxí na finančních trzích se zaměřením na investice a privátní bankovnictví. Dříve pracoval jako privátní bankéř pro skupinu Penta Investments, kde spravoval portfolia významných českých klientů.

Novinky

Parametry fondu

Právní forma fondu Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
Fond kvalifikovaných investorů
Domicil fondu
Česká republika
Podkladová aktiva fondu
Hedge fondy
Druh cenného papíru
Růstová investiční akcie
Doporučený investiční horizont
5 let
Očekávané roční zhodnocení fondu
10 %
Měna fondu
CZK/USD
Minimální investice
1 000 000 CZK pro IAA (CZK)

10 000 000 CZK pro IAB (CZK)

500 000 USD pro IAC (USD)
Frekvence úpisu a redemace investičních akcií
Měsíčně
Ukončení investice
Žádost o prodej investičních akcií lze podat nejdříve po 12 měsících pro IAB (CZK) a IAC (USD) a po 18 měsících pro IAA (CZK). Po podání žádosti běží lhůta 3 měsíců pro výplatu prostředků
Vstupní poplatek
max. 3 %
Manažerský poplatek
1,50 % p. a. pro IAA (CZK)

1,25 % p. a. pro IAB (CZK) a IAC (USD)
Výkonnostní poplatek
10 % z měsíčního nárůstu NAV akcií IAA (CZK), princip nejvyšší dosažené hodnoty (high-water mark)

5 % z měsíčního nárůstu NAV akcií IAB (CZK) a IAC (USD), princip nejvyšší dosažené hodnoty (high-water mark)
Výstupní poplatek
0 %
Obhospodařovatel a administrátor fondu
Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu
ČSOB
Auditor fondu
PwC

Ke stažení

Kontakt

  • Verdi SICAV a. s.
  • Verdi Apex podfond
  • Na Poříčí 1039/3a
  • 110 00 Praha 1
  • Česká republika
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno

Verdi SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost není zárukou ani indikátorem budoucích výsledků fondu. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, jak jsou uvedeny v jeho statutu. Tento materiál má pouze informativní povahu a nepředstavuje nabídku ani investiční doporučení.