Our Expertise, Your Future

Zakladatelka fondu Verdi Apex Kateřina Zychová je investorkou světového rozhledu

Kateřina Zychová je klíčovou postavou ve fondu Verdi Apex a také významnou osobností v rámci českého investičního ekosystému. Založila společnost Verdi Capitala patří také mezi zakládající partnery ONE FAMILY OFFICE. Na český trh přináší jedinečnou kombinaci mezinárodního know-how a důkladného porozumění potřebám lokálních investorů. 

Její kariéra ve financích je oslnivá. Řadu let strávila v investičních bankách na newyorské Wall Street a londýnském City, kde pracovala pro renomované instituce jako J.P. Morgan, Credit Suisse a Goldman Sachs. Dodnes do svých projektů přináší globální perspektivu a zkušenosti z transakcí na kapitálových trzích pro vlády a korporáty, stejně jako ze strukturování a akvizičního financování pro mezinárodní private equity fondy.

Schopnost propojovat mezinárodní trhy s českým prostředím ji staví na přední místa nejen mezi zdejšími investory. Její globální renomé potvrzuje i členství v prestižní organizaci 100 Women in Finance. Jsme hrdí, že právě taková osobnost stojí v čele fondu Verdi Apex.

Verdi SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost není zárukou ani indikátorem budoucích výsledků fondu. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, jak jsou uvedeny v jeho statutu. Tento materiál má pouze informativní povahu a nepředstavuje nabídku ani investiční doporučení.