Our Expertise, Your Future

Verdi Apex se připojuje k ekosystému One Family Office

Naše strategie je založena na pečlivém výběru a kombinaci globálních hedge fondů, která kvalifikovaným investorům umožňuje diverzifikovat portfolio a minimalizovat rizika, zatímco si udržuje atraktivní potenciál výnosů. Co to konkrétně znamená a proč je naše strategie úspěšná? 

  1. Diverzifikace portfolia: Ve světě plném nejistoty je diverzifikace klíčová. Naše strategie zahrnuje široké spektrum hedge fondů s různými investičními přístupy, od systematického obchodování až po kreditní strategie, což umožňuje minimalizaci rizika a ochranu kapitálu.
  2. Přístup k exkluzivním příležitostem: Spolupracujeme s předními hedge fondy, které jsou často mimo dosah individuálních investorů. Naše pozice a vztahy nám umožňují nabídnout klientům investiční možnosti, které jsou typicky rezervovány pro institucionální investory.

  3. Adaptabilita: Trhy se neustále mění, a naše strategie je navržena tak, aby byla dostatečně flexibilní a mohla se přizpůsobit měnícím se podmínkám. Aktivní správa portfolia a průběžné hodnocení investičních pozic nám umožňuje reagovat na tržní vývoj a maximalizovat výnosy.

  4. Expertní tým: Naše investiční rozhodnutí jsou výsledkem hloubkové analýzy a pečlivého výběru zkušeného týmu vedeného Kateřinou Zychovou, portfolio manažerem Peterm Bálintem a výkonným ředitelem Václavem Šekrem, kteří kombinují globální perspektivu s lokálním porozuměním. Našim klientům zajišťují přístup k nejlepším možným investičním strategiím.  Můžeme přidat 1-2 věty k Peterovi. 

  5. Transparentnost a integrita: Ve Verdi Apex klademe důraz na transparentnost a etické jednání. Investoři mají naprostý přehled o svých investicích a jsou informováni o všech důležitých rozhodnutích a vývoji portfolia na měsíční bázi na webu www.verdiapex.cz

Díky této komplexní strategii je fond Verdi Apex schopen nabídnout investorům nejen ochranu jejich kapitálu, ale také možnost dosahovat stabilních výnosů v proměnlivých tržních podmínkách. Jsme proto přesvědčeni, že naše pečlivě sestavené portfolio a přístup k investování poskytují klientům vynikající příležitost k růstu jejich majetku.

Verdi SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost není zárukou ani indikátorem budoucích výsledků fondu. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, jak jsou uvedeny v jeho statutu. Tento materiál má pouze informativní povahu a nepředstavuje nabídku ani investiční doporučení.