Our Expertise, Your Future

Verdi Apex se připojuje k ekosystému One Family Office

ONE FAMILY OFFICE je komplexní struktura, která vznikla ve spolupráci s advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. Široké portfolio služeb ONE FAMILY OFFICE, jež zahrnuje profesionální správu a ochranu majetku, plánování dědictví, filantropii i zdravotní concierge, je určeno pro bonitní rodiny a jednotlivce. Tato platforma je založena na hlubokém porozumění unikátním potřebám každého obchodního partnera, s cílem optimalizovat a chránit majetek a zároveň dosahovat dlouhodobých finančních a osobních cílů.

Fond Verdi Apex je pro ONE FAMILY OFFICE důležitou investiční entitou a vzájemná spolupráce nám dovoluje poskytovat nejen unikátní investiční příležitosti, ale také přístup k široké škále dalších personalizovaných služeb. 

Navíc, Kateřina Zychová jako zakladatelka a partnerka Verdi Apex, hraje zásadní roli také v rámci ONE FAMILY OFFICE, který využívá její mezinárodní zkušenosti a kontakty získané v předních investičních bankách v New Yorku a Londýně. Její expertiza a vize tak napomáhají nejen úspěchu Verdi Apex, ale i dalších fondů a investic spravovaných v rámci ONE FAMILY OFFICE.

Připojením se k ekosystému ONE FAMILY OFFICE a díky zkušenému vedení Kateřiny Zychové může fond Verdi Apex posouvat hranice tradičních investičních příležitostí a otevřít dveře do světa mezinárodních hedge fondů.

Verdi SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost není zárukou ani indikátorem budoucích výsledků fondu. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, jak jsou uvedeny v jeho statutu. Tento materiál má pouze informativní povahu a nepředstavuje nabídku ani investiční doporučení.