Our Expertise, Your Future

Fond Verdi Apex přináší českým investorům přístup k mezinárodním hedge fondům

Verdi Apex je „fond fondů“, který otevírá dveře do světa prestižních zahraničních hedge fondů. Nabízí jedinečnou příležitost pro kvalifikované investory diverzifikovat svá portfolia a získat přístup k alternativním investicím, které byly dříve mimo jejich dosah. A také se vyhnout závislosti na ekonomických cyklech typických pro kapitálové trhy. 

Jaké jsou hlavní přednosti fondu Verdi Apex?

  1. Diverzifikace rizika: Strategie fondu je postavena na pečlivém výběru a kombinaci hedge fondů, které mají minimální korelaci s tradičními kapitálovými trhy.
  2. Přístup ke globálním příležitostem: Díky našemu know-how a globálním partnerstvím nabízíme investice do fondů, které jinak mají vstupní investici  až 100 mil. USD.
  3. Expertní tým: Za Verdi Apex stojí tým zkušených profesionálů vedený investorkou Kateřinou Zychovou se zkušeností a kontakty na Wall Street a Václavem Štekrem jako výkonným ředitelem, kteří už dnes tvoří investiční tým ve Verdi fond farem.

V rámci naší spolupráce s advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS a inovativní strukturou ONE FAMILY OFFICE se také těšíme na možnost spolupracovat s rodinami a jednotlivci, kteří hledají komplexní služby pro správu majetku a chtějí své portfolio rozšířit o alternativní investice. 

Verdi Apex je branou k sofistikovaným investičním příležitostem, které mohou výrazně přispět k růstu a ochraně majetku v nestálých časech. Těšíme se na společnou cestu k dosažení vašich finančních cílů. Sledujte náš profil a navštivte naše stránky www.verdiapex.cz.

Verdi SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost není zárukou ani indikátorem budoucích výsledků fondu. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, jak jsou uvedeny v jeho statutu. Tento materiál má pouze informativní povahu a nepředstavuje nabídku ani investiční doporučení.